Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Europeisk integration

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP, HÖSTTERMIN.
STVC70 Statsvetenskap: Europeisk integration, grundnivå, 7.5

Kursen behandlar utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen över tid. Den tar upp teoretiska traditioner för att förklara och förstå integrationsprocessen på ett övergripande plan, liksom mer specifika policyprocesser inom den Europeiska Unionen (EU).

EU relateras till andra politiska enheter, såsom stater och mellanstatliga institutioner, i syfte att belysa skillnader och likheter, och därmed det unika i EU-projektet. Kursen ger också en överblick av hur EU påverkar medlemsländerna. Kursen behandlar även den roll som politiska partier och den allmänna opinionen spelar för integrationsprocessen, både medlemsstatsnivå och europeisk nivå.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända studier i statsvetenskap omfattande 1-60 högskolepoäng.

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten