Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lisa Strömbom

Universitetslektor | Docent | Föreståndare

Freds- och konfliktforskning

Forskningsområden

  • Freds- och konfliktforskning
  • Internationella relationer
  • Identitetspolitik och konfliktlösning

Aktuell forskning och undervisning

Lisa Strömbom är verksam inomforskningsfälten nationalism, identitetskonstruktion, svårlösta konflikter och konfliktlösning. Hon är även föreståndare för Freds och konfliktvetenskap (www.freds.lu.se) och verkar som lärare inom freds- och konfliktvetenskap på alla nivåer och handleder kandidat- såväl som mastersuppsatser. Hennes forskning har på senare år rört å ena sidan ämnet agonistisk fred och fredsbyggande på lokal nivå, och å den andra konfliktlösning i delade städer med fokus på Jerusalem. 2013 gav hon ut boken Israeli identity, thick recognition and conflict transformation (Palgrave) och 2014 läroboken Mellan krig och fred i Israel-Palestina (Studentlitteratur) tillsammans med Karin Aggestam och Anders Persson. Under 2015 gav hon tillsammans med  Annika Björkdahl ut den editerade volymen Divided Cities: Governing contested issues (Nordic Academic Press). Hon har publicerat artiklar i tidskrifter såsom European Journal of International Relations, Peacebuilding, Third World Quarterly, Space and Polity, Mediterranen Politics och The European Legacy.

Publikationer

Lisa Strömbom
E-post: lisa [dot] strombom [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 45 53

437

35

Docent

Statsvetenskapliga institutionen

35

Introduktion

Lisa Strömbom är docent i statsvetenskap vid Lunds Universitet och är verksam som lärare i Freds- och konfliktvetenskap. Hon verkar även som ämnesföreträdare i Freds- och konfliktforskning. Lisa Strömbom forskar om ämnena identitetspolitik och konfliktlösning relaterat till inomstatliga konflikter och städer, med fokus på Israel-Palestina.

Forskningsprojekt

  • Mellan 2010 och 2012 var Lisa Strömbom aktiv inom projektet Exploring Peace Gaps, som finaniseras av Vetenskapsrådet.
  • Mellan 2012 och 2015 deltog Lisa Strömbom i projektet Contested Administrations: Conflict Resolution and the Development of Democracy, finansierat av vetenskapsrådet
  • Under 2017 är Lisa Strömbom verksam i projektet Divided Cities: Challenges to Peacebuilding and Development, finaniserat av Vetenskaprådet/SIDA.

Forskningsgrupper

Global Politisk Teori

Freds- och konfliktforskning

För press/ media

  • Israel och Palestina
  • Konfliktlösning

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten