Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ina Möller

Doktorand

Statsvetenskap

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Klimatpolitik
  • Miljöförvaltning
  • Gränssnittet mellan forskning och politik
     

Pågående forskning

How Geoengineering Arrived on the Global Agenda. Denna studie handlar om klimatteknik och komplexiteten i regleringen av denna teknik (även kallad "Geoengineering", det vill säga storskaliga, avsiktliga metoder för att påverka jordens klimat), i synnerhet med fokus på styrning och legitimering av kontroversiell forskning.

Studien kommer att kartlägga de aktörer som deltar i styrningen av klimatteknik och identifiera orsakerna till, och konsekvenserna av, dagens institutionella strukturer. Min forskning bidrar till projektet ”Navigating institutional complexity in global climate governance: causes, consequences and responses” ("Att navigera i institutionell komplexitet i den globala klimatpolitiken: orsaker, konsekvenser och svar"), ett samarbete mellan Lunds universitet och Svenska Miljöinstitutet som finansieras av Svenska Forskningsrådet Formas.

Undervisning

Doktorandkurs: Global Environmental Governance Today - Actors, Institutions, Complexity.

Masters kurs: Power, politics and the environment

Kandidatkurs: Environmental Governance; Experts and Democracy

Artiklar

Zelli, Fariborz, Ina Möller & Harro van Asselt. 2017. Institutional complexity and private authority in global climate governance: The cases of climate engineering, REDD+, and short-lived climate pollutants. Environmental Politics. DOI: 10.1080/09644016.2017.1319020 

Publikationer

Ina Möller
E-post: ina [dot] moller [at] svet [dot] lu [dot] se

Doktorand

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 89 41

+46 73 904 09 54

360

35

Introduction

Ina Möller är doktorand i statsvetenskap med en examen i politik och offentlig förvaltning från University of Konstanz och en examen i hållbarhetsvetenskap från Lunds universitet.

Forskningsgrupper

Miljöpolitikgruppen

Miljöpolitikgruppen (Environmental Politics Research Group EPRG) vid Statsvetenskapliga institutionen bedriver forskning och undervisning kring frågor om samhällsstyrning för hållbar utveckling, internationell miljöpolitik, politisk ekonomi, vetenskaplig expertis, demokrati och grön politisk teori.

Forskningsprojekt

Navigering av institutionell komplexitet i klimatstyrning

Målet med det här projektet är att öka kunskapen kring karaktären av, orsakerna till och konsekvenserna av institutionell komplexitet för tre centrala klimatpolitiska problem: planetär ingenjörskonst (geoengineering), kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCPs), och minska utsläpp från avskogning genom kompensation (REDD+). Projektet tänker också utveckla idéer för hur konflikter mellan olika institutioner kan lindras och hur synergier kan ökas.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten