Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konfliktlösning och utvecklandet av demokrati

Offentliga förvaltningens roll i skapandet av gemenskap, konsolidering av demokrati och lösandet av samhällskonflikter.
Projektet finansieras av vetenskapsrådet och löper under perioden 2012-2015

Forskningsprojektet avser generera ny förståelse för den offentliga förvaltningens roll i skapandet av gemenskap, konsolidering av demokrati och lösandet av samhällskonflikter i medborgarnas vardag, i städer med olika demokratiska kontexter.

Demokrati ses generellt som den bäst lämpade mekanismen för fredlig konfliktlösning samtidigt som demokratiska samhällen är mer benägna än icke-demokratiska samhällen att finna hållbara lösningar på potentiella samhällskonflikter. Ett demokratiskt samhälle kan inte ses som fullt demokratiskt om det är oförmöget att hantera konflikter inom ramen för demokratin och dess institutioner.

Detta forskningsprojekt fokuserar dels på problem och lösningar inom offentlig förvaltning och institutionell design i stabila demokratier, dels på problem och innovativa lösningar inom nya och bräckliga demokratier. Följaktligen är offentliga förvaltningar inom Delade Städer huvudfokus i denna analys när detta forskningsprojekt kombinerar teorier från Offentlig Förvaltning med Konfliktlösningsteorier.

Projektets mål är:

  1. att utforska den offentliga förvaltningens roll i lösandet och skapandet av konflikter,
  2. att generera nya analytiska koncept och utvecklar ett teoretiskt ramverk för att förstå offentlig förvaltnings roll i olika demokratiska miljöer, och
  3. att utveckla offentlig förvaltnings verktygslåda för konfliktlösning.
 Strategier som hanterar sociala spänningar är betydelsefulla för att nå demokratisk stabilitet, vilket våra fall av segregerade/ delade/omtvistade städer visar.

På ena sidan kontinuumet finns städerna Köpenhamn och Malmö som återfinns i en stabila demokratisk kontext. Den mellanliggande kategorin utgörs av Belfast och Mostar som finns i bräckliga demokratier. På andra sidan kontinuumet befinner sig städerna Jerusalem och Mitrovica som återfinns i omtvistade demokratier.

I varje fallstudie kommer vi att

  1. identifiera potentiellt omstridda frågor,
  2. kartlägga konfliktlösningsstrategier, såväl som olika institutionella utformningar som är tillgängliga för stadsförvaltningar och deras tjänstemän, med det bakomliggande syftet att urskilja funktionella modeller från dysfunktionella dito,
  3. utvärdera dessa strategier genom en komparativ analys av sex urbana områden där majoritet-minoritetsfrågor samt inkludering- och exkluderingsproblem är framträdande,
  4. analysera den offentliga förvaltningens roll i allmänhet och den individuella tjänstemannens/kvinnans roll i synnerhet gällande deras relation till identifierande sociala motsättningar.

 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Publikationer knutna till projektet

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten