Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

IRIMS – Institutionella Ramverk för Integrerade Mobilitetstjänster i framtidens Städer

Projektet är finansierat av Vinnova från 2016 till april 2018.

Projektet syftar till att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att möjliggöra nya, integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande i framtidens städer.

Integrerade mobilitetstjänster har beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande ekosystem. Dock finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst skall kunna etableras, bland annat förändringar i policy och regelverk.

Forskning om institutionella aspekter inom mobilitetsdomänen sammanförs med utvecklingen av ny teknik och nya tjänster i detta tvärvetenskapliga projekt. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster. Med hjälp av analysverktyget tar projektet fram rekommendationer som vilar på vetenskaplig grund. Projektet bygger på fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt kan komma att prägla framtidens städer i Sverige men gör även en internationell utblick med europeiska jämförelser. 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Projektet koordineras av Statsvetenskapliga institutionen med Annica Kronsell som projektledare och Dalia Mukthar-Landgren som forskare.
 

I projektet ingår även:

  • Lunds tekniska högskola
  • Trafik och Väg
  • Chalmers tekniska högskola
  • Trivector AB
  • Viktoria Swedish ICT
  • Samtrafiken
  • K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten