Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kritisk förvaltningsforskning

Kritisk granskning av idéer och strategier om hur samhället styrs och organiseras.
Utifrån nyckelkategorier som makt, demokrati, styrning och etik undersöker gruppens medlemmar en rad olika politiska processer framför allt i det svenska sammanhanget, men även i en internationell kontext.

Aktuella forskningsområden rör olika ideal samt organisations- och styrningsmodeller inom offentlig förvaltning, men även relationer mellan myndigheter och medborgare samt de värderingar och normer som präglar dessa relationer. Flera av oss undersöker också implikationer av olika styrningsideal från ett demokratiperspektiv.

Vi ansluter oss till en framväxande tolkande vändning inom policystudier, och vi har en bred syn på kritik som inkluderar governmentalitystudier, diskursstudier i bred bemärkelse, samt normativa analyser och empiriska studier från t.ex. genus- eller miljöperspektiv. Det innebär att vi rör oss i ett brett spektrum av analyser från studier av kunskapsproduktion och dess inneboende maktrelationer, till normativa analyser utifrån värden såsom jämlikhet eller rättvisa – och empiriska undersökningar av t.ex. implementering och samverkansformer ur ett maktperspektiv.

 

Publikationer knutna till gruppen

  • Altermark, Niklas (2014) The ideology of neuroscience and intellectual disability: reconstituting the ‘disordered’ brain i Disability & Society vol. 29, issue 9
  • Hedlund, Maria (2014) Ethics expertise in political regulation of biomedicine: the need of democratic justification, i Critical Policy Studies Volume 8, Issue 3
  • Knaggård, Åsa (2013) What do policy-makers do with scientific uncertainty? The incremental character of Swedish climate change policy-making i Policy Studies Vol. 35, Issue 1
  • Stripple, Johannes (2014) Governing subjectivities in a carbon constrained world, i Culture, Politics and Climate Change (Routledge)
  • Nyberg, Linda (2013) Vad får staten göra?– EU:s statsstödsregler och svensk förvaltningspolitik, i Strandberg, Urban m.fl. (2013) När förvaltning blir business: marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten
  • Melander, Stina (2013) Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

 

Relaterad utbildning 

Lärarna i gruppen är involverade i en rad kurser vid institutionen. På kandidatnivån ges bl.a. kurserna Politisk makt och demokrati och Experts and democracy. På masternivån ges också kursen också Policy-making Processes - Actors, Causes and Consequences, och delkursen European governance.

 

Projektet "Samverkan och autonomi inom offentlig förvaltning: problem, möjlighet eller båda delar?" är finansierat av vetenskapsrådet 2012-2016

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten