Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsgrupp Underrättelseanalys

Inom ämnet underrättelseanalys genomförs ett antal forsknings- och studieuppdrag för olika myndigheter.

Sedan 2013 har forskningsgruppen genomfört studieuppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

  • I mars 2014 arrangerades en workshop kring temat övervakning och integritet med en rad forskare och verksamhetsföreträdare med teknisk respektive samhällsvetenskaplig bakgrund. (Wilhelm Agrell och Tobbe Petterson)
  • Under hösten 2014 arbetade ett flertal av deltagarna i workshoppen med bidrag till en forskningsrapport och i maj 2015 arrangerade MSB ett halvdagsseminarium i Stockholm där rapporten presenterades och diskuterades. Rapportbidragen och dokumentation av seminariet finns tillgängligt på MSB:s hemsida.
  • Under våren 2015 genomfördes en kunskapsinventering inom fälten antagonistiska hot och social oro med relevans för samhällets säkerhet. Inventeringen utgjorde ett underlag till MSB:s planering av framtida forskningsinriktningar. (David Högardh, Wilhelm Agrell och Tobbe Petterson)
  • Under 2015 genomfördes en studie av Snowden-debattens inverkan på synen på myndigheters övervakning av elektronisk kommunikation och underrättelseverksamhetens legitimitet. Studien jämför mediedebatten efter Edward Snowdens avslöjande och material från debatten kring FRA-lagen. Studien anknyter till motsvarande undersökningar i andra länder. (David Högardh, Cassandra Johansson, Wilhelm Agrell och Tobbe Petterson)
  • En vidareutvecklad version av forskningsrapporten till MSB 2015 publicerades 2016 i bokform under titeln ”Övervakning och integritet : teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet”. (Redaktörer Wilhelm Agrell och Tobbe Petterson)
  • 2016 och framåt genomförs forskning inom ramen för ett samarbete med Försvarshögskolan i syfte att kraftsamla nationell underrättelseforskning. Bland annat har ett utvecklingsseminarium för underrättelsepersonal genomförts på temat ”samverkan akademi-praktik” och djupstudier av en specifik del av underrättelseanalysen har inletts.
  • 2017 inleds forskning i det brännande aktuella ämnet ”vilseledning och desinformation” och inom doktrinanalys. Dessutom genomförs ett uppdrag för Försvarsmaktens räkning.
Sidansvarig:

Forskare i gruppen

I forskningsgruppen ingår för närvarande

Från februari utökas gruppen med tre projektassistenter.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten