Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

The Ethics of War and Peace

Avancerad kurs. 15 hp. Statsvetenskap. Vårtermin.
STVN18 Political Science: The Ethics of War and Peace (Statsvetenskap: Etik i krig och fred)

Kursen ges på engelska.

 

Under vilka förhållanden kan det anses vara tillåtet att använda militärt våld? Kursen ger en historisk och kritisk översikt av försöken att hålla tillbaka respektive legitimera användningen av våld i internationell politik från tidig modern tid till nutid.

Kursen inleds med en bred genomgång av de viktigaste politiska och juridiska idétraditionerna kring krigets och fredens etik. Dessa utvärderas sedan i ljuset av de förändringar som skett inom modern krigföring.

Då det traditionella tänkandet framstår som mer och mer irrelevant behandlar kursens tredje del alternativa och mer samtida normsystem för etik i krig och fred.

 

Se schema, kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats
svet.lu.se/en.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten